ÚVOD

 VLUMIR – CHOV A ODCHOV PAPAGÁJOV

Vitajte na našich stránkach venovaných chovu papagájov.

   S chovom papagájov som začal ešte ako malý chlapec, niekedy v roku 1984. Tak ako každý chovateľ som samozrejme začínal s chovom malých exotov a postupným zdokonaľovaním sa som začal chovať väčšie papagáje, väčšinou Austráliu…  A to že by som niekedy choval aj veľké druhy ár bol len taký ďaleký sen do budúcnosti.  S rastúcimi skúsenosťami a zdarnými odchovmi rastie aj chuť. Tak som chcel vyskúšať aj niečo väčšie. Kúpil som si prvý pár žako kongo. Snažil som sa maximálnou starostlivosťou , vrátane hygieny, krmiva a ubytovania, zabezpečiť čo najlepšie podmienky. Vďaka tomuto úsiliu sa mi po štyroch rokoch podaril úspešný odchov. A tak, vďaka svojim nadobudnutým vedomostiam a skúsenostiam, som sa odvážil  aj na vysnívaný druh papagájov ara. Chovať tieto vzácne a drahé vtáky si vyžaduje odvahu a veľké investície, ale aj veľa skúseností a profesionálnu úroveň. Všetku inšpiráciu beriem prevažne z voľnej prírody. Moja rodina ma v tejto záľube podporuje a veľmi mi pomáha.

  Pri  zdarných odchovoch si samozrejme nemôžeme všetky papagáje ponechať, takže sa ponúknu novým majiteľom s tým, že finančné prostriedky získané z predaja sa zase použijú na ďaľšie zušlachťovanie chovu, nákup nových druhov, výroba nových voliér, kamerových systémov … Po zakúpení si u nás ručne dokŕmeného alebo akéhokoľvek mláďata sa záväzok voči novému majiteľovi nekončí. Moje poradenstvo v čomkoľvek je samozrejmosťou. Všetky predávané mláďatá sú výhradne z nášho chovu.

  Všetky papagáje, ktoré nakupujeme musia byť v stopercentom zdravotnom stave a pri ich výbere veľmi prísne prihliadam na genetický fond a zdravie chovných jedincov. Všetky kupované papagáje musia mať urobené testy na bakteriálne a virózové nákazy, testy DNA alebo endoskopiu a musia byť nezameniteľne označené, či už pevným krúžkom alebo mikročipom. A takisto všetky tieto náležitosti dostávajú aj nový majitelia pri kúpe papagája od nás.

  Ešte raz chcem pripomenúť, že nechovám papagáje na komerčné účely, ale je to celoživotný koníček a snažím sa o rozmnožovanie a zušlachťovanie už aj tak dosť ohrozených druhov žijúcich vo voľnej prírode.