GOGO a TERRY

Gogo a Tery – sú žakovci , o ktorých sa dá povedať, že ich kúpou sme ich vyslobodili, aj keď samostatne a každého z iného štátu, z katastrofálnych podmienok, v ktorých žili a o ktorých si ich majitelia mysleli, že sú vyhovujúce, ale každopádne boli podpriemerné a boli na hranici týrania. O strave ani nehovoriac. Prvú sme kúpili Tery, ktorá bola umiestnená do karantény, bola jej odobratá krv a vzorky boli odoslané do Slovgenu v Bratislave na DNA a vírusové a bakteriálne testy, kde sa potvrdilo, že je zdravá a testy sú negatívne. Po istom čase sme kúpili samca, ktorý ako ručne dokŕmený bol ponúknutý na predaj z nedostatku času a miesta. Bol držaný v malej klietke dlhé roky. Tešilo nás že aspoň stravu dostával pestrú. Keďže boli dosť dlhú dobu obidvaja bez partnerov, tak sme nevedeli či budú k sebe tolerantní a budú sa mať radi. Naštastie sa z nich stal veľmi pekný a harmonizujúci pár. V podmienkach, ktoré sme im zabezpečili, sa im u nás veľmi páči. Rýchlo sa na nás naviazali a uvidíme čo prinesie budúcnosť.